26. august 2020

Generalforsamling 2020

Etter en usikker vår har styret besluttet at generalforsamlingen skal avholdes i god tid etter sommerferien
Datoen er nå satt til onsdag den 30. september kl 19:00 i Folkets Hus i Ski
Adresse:
gamleveien 37
1406 Ski

Trafikksikkerhet

Styret har gjennom høsten og vinteren hatt stort fokus på sikkerheten i grendelaget.
Noen tiltak er, nye skilt som tydeliggjør hvordan bilister skal ferdes i grendelaget, med fartsgrenser og parkeringsbestemmelser ved innkjøringen.

Et annet er ekstra belysning ved gjesteparkeringen, som lenge har vært et mørkt og utsatt område

11. juli 2019

Ulykke

I forbindelse med taktekking i grendelaget, var det en hendelse hvor en bil trillet ned bakken mot garasjene og endte i et tre. Det hele endte heldigvis godt uten personskader.

Styret så alvorlig på hendelsen og fikk sikret ulykkestedet, tauet bort bilen og ryddet opp vrakrester. Det ble også fulgt opp med HMS internkontroll mot Isotak og satt inn tiltak for å forsøke å unngå slike hendelser i fremtiden.

12. mai 2019

Dugnad 2019

Årets dugnad ble gjennomført 25. mai, med bra deltagelse. Den sosiale delen ble avholdt 1. mai med grilling og det ble meget koselig ved langbordet!

13. februar 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen 2019 blir avholdt 13. mars kl 18:30 på Restaurant No.4.
Siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet er 01. mars. og kan sendes på epost til styret@sondrefinstad.no

Dette varselet kommer også i posten.

10. september 2018

Fornyelse av rekkverk

Christian Olsen har stilt opp på en ekstra dugnadsjobb for oss og renovert rekkverket ved gjesteparkeringen. Det var på høy tid som før og etterbildene viser, så da er det bare å invitere gjester.
Takk for innsatsen Christian!

07. september 2018

Ubetalte avgifter

Regnskapsføreren vår holder nå på med en gjennomgang av gamle ubetalte grendelagsavgifter. 
Alle regninger som står som ubetalt vil det nå bli sendt ut purringer på. En del av disse er blitt betalt, men så har vi noen innbetalinger som vi ikke vet hvem som har innbetalt. Om du er en av de som mottar en purring som du mener er betalt må vi be om å få sendt en kvittering på betalingen.
Det blir ikke belastet noe purregebyr i denne omgangen.

12. april 2018

Styremøte


Det ble avholdt styremøte hvor tidligere styre ga det nye styre en innføring og overleverte dokumenter.
I tillegg ble det diskutert litt rundt situasjonen med de gamle garasjene som har behov for vedlikehold.
Andre saker var dugnaden 2018, det nye kjettinggjerde med knekt stolpe, feiing, økonomi og fakturering av grendelagsavgift.