Nyheter

Aktiv Lek monterte i dag ett nytt huskestativ og nytt tak på lekehuset på lekeplassen på nedre.

Ettermiddagen 8. november ble endelig innkjøringen til rekkehusfeltet asfaltert.

Det legger seg fortsatt en vanndam rundt midten. Hele området er sunket/ nedkjørt, så det ville medført en mye større gravejobb for å planere ut med helling mot kummen.


På dugnaden i 2023 ble det kappet en del grener fra det ene treet da de stakk seg 5-6 meter utover. Noen grener hadde tidligere knekt og falt ned, og det var bekymring om at de tykke og lange grenene også skulle knekke.

Huskestativet på nedre lekeplass vil bli demontert i løpet av uke 41. Stativet er ikke lenger trygt og styret har derfor bestemt at det må fjernes. Vi har startet med en prosess for å se på priser og hva som skal til for å få på plass en ny huske.

Oversikten over fargekoder på husene er oppdatert med det vi sitter på av informasjon.

Fra andre halvår 2023 går vi over til kvartalsfakturering av grendelagsavgiften, samt sender eFaktura som standard til alle som har valget "alltid eFaktura" i nettbanken sin.