Nyheter

Nimbus Fiber hadde på oppdrag fra Altibox / Viken Fiber jobben med å installere fiber i grendelaget vårt høsten 2022. Asfalteringen ved innkjøringen sprakk fort opp og har stått slik siden.

Oversikten over fargekoder på husene er oppdatert med det vi sitter på av informasjon.

Fra andre halvår 2023 går vi over til kvartalsfakturering av grendelagsavgiften, samt sender eFaktura som standard til alle som har valget "alltid eFaktura" i nettbanken sin.

Det blir generalforsamling Mandag 27.03.23 på folkets hus, gamleveien 37, 1406 Ski
KL 19:00

Vi har nå vikenfiber altibox som leverandør. Se under "info" i fanen TV og Internett

Det er vedtatt i generalforsamlingen 2022 at vi bytter tv og internett leverandør til Vikenfiber Altibox: Flex medium.
Planlagt byttedato er 01/09/22