PARKERING OG TRAFIKK

Eier av hus har rett til en garasje. Hus og garasje kan ikke selges hver for seg. Lading av el-bil/hybridbiler i garasjeanlegget er ikke tillatt. Lading av elbil andre steder enn egen tomt er ikke tillatt

Vi oppfordrer til å bruke oppmerkede parkeringsplasser ved garasjene og alle gjester til å benytte gjesteparkeringen.
Husk at nødetater, hjemmetjenester og renovasjon skal ha fri ferdsel, og vær obs på barn som leker. Trafikksikkerhet er vårt felles ansvar. Hver enkelt skal ta aksjon umiddelbart dersom en opplever uønsket eller farlige situasjoner, og styret skal varsles.
NB! Det er ikke lov å parkere langs veiene eller på gresset! Alle veiene på grendelagets eiendom er private og overtredelse vil kunne føre til borttauing for eiers regning og risiko.
Det er ikke tillat å lade el-bil i garasjeanlegget

Følg skilting og parker med måte!