INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Etter en usikker vår har styret besluttet at generalforsamlingen skal avholdes i god tid etter sommerferien
Datoen er nå satt til onsdag den 30 september kl 19:00 i Folkets Hus i Ski

Adresse:
gamleveien 37
1406 Ski 

 

Med vennlig hilsen

Styret

PROTOKOLLER

GF 2019

GF 2018 

GF 2017