STYRET OG KONTAKTPERSONER

STYRELEDER

Frank Westby

Gamle Åsvei 52B

911 23 382

STYREMEDLEM

Espen Andrè
Fagernes Haslestad 

Gamle Åsvei 56E


STYREMEDLEM / SEKRETÆR

Knut Dyregrov 

Gamle Åsvei 26C

 918 17 368

STYREMEDLEM

John Hudson

Gamle Åsvei 28B

STYREMEDLEM


DUGNADSKOMITE


VALGKOMITE

Lene Aksnes

Adresse: 
Gamle Åsvei
1424 Ski

Postadresse:
Søndre Finstad Grendelag
Frank Westby
Gamle Åsvei 52A
1424 Ski