GRENDELAGSAVGIFT

Grendelagsavgiften dekker drift og vedlikehold av fellesområder, veier, garasjeanlegg og inkluderer tv og Internett fra Telenor

Avgiften økes med 5% årlig på siste halvårets faktura

Årlig tillegges det kr 1.000,- øremerket vedlikeholds- og garasjefondet.
Andre halvårs faktura i 2021 er på kr 5.530,- + kr 500,- til vedlikeholds- og garasjefondet  = kr 6.030,-

Ønsker du å få sendt fakturaen på epost kan du sende en epost til styret@sondrefinstad.no
Papirfaktura tillegges et gebyr på kr 60,-
Det er også mulig å få delt opp fakturaen, mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr halvår. Dette må da meldes fra i forkant av terminene. 

Ubetalte krav blir purret og ilagt både purregebyr og utenrettslig adm gebyr, før det eventuelt videresendes til inkasso.