Grendelagsavgift

Grendelagsavgiften dekker drift og vedlikehold av fellesområder, veier, garasjeanlegg og inkluderer tv og internett.

Avgiften økes med inntil 5% årlig på faktura utstedt i tredje og fjerde kvartal.

Årlig tillegges det kr 1.000,- øremerket vedlikeholds- og garasjefondet.


Faktura for 1. kvartal 2024 (forfall 20 februar) er på 2925,- + 250,- til vedlikeholds- og garasjefondet = 3175,-

Faktura for 2. kvartal 2024 (forfall 20 mai) er på 2925,- + 250,- til vedlikeholds- og garasjefondet = 3175,-

Faktura for 3. kvartal 2024 (forfall 20 august) er på 3218,- + 250,- til vedlikeholds- og garasjefondet = 3468,-

Faktura for 4. kvartal 2024 (forfall 20 november) er på 3218,- + 250,- til vedlikeholds- og garasjefondet = 3468,-


Ønsker du i stedet fakturering hver måned kan du sende en epost til styret@sondrefinstad.no

Eierskiftegebyr

Selger plikter å informere styret i skriftlig form ved eierskifte, og betale eierskiftegebyr p.t. kr. 1.250,- .