GRENDELAGSAVGIFT

Grendelagsavgiften dekker drift og vedlikehold av fellesområder, veier, garasjeanlegg og inkluderer tv og Internett.

Avgiften økes med 5% årlig på siste halvårets faktura

Årlig tillegges det kr 1.000,- øremerket vedlikeholds- og garasjefondet.
Første faktura i 2022 er på kr 5.530,- + kr 500,- til vedlikeholds- og garasjefondet  = kr 6.030,-

Andre faktura i 2022 er på 5850,- + 500,- til vedlikeholds- og garasjefondet = 6250,-


Ønsker du å få sendt fakturaen på epost kan du sende en epost til styret@sondrefinstad.no

Eierskiftegebyr

Ny eier plikter å informere styret i skriftlig form ved eierskifte, og å betale eierskiftegebyr p.t. kr. 1.250,- .