GRENDELAGSAVGIFT

Grendelagsavgiften dekker drift og vedlikehold av fellesområder, veier, garasjeanlegg og inkluderer tv og internett.

Avgiften økes med 5% årlig på faktura utstedt i tredje og fjerde kvartal.

Årlig tillegges det kr 1.000,- øremerket vedlikeholds- og garasjefondet.


Første faktura i 2023 (forfall i juni) er på kr 5850,- + kr 500,- til vedlikeholds- og garasjefondet  = kr 6350,-

Faktura for 3. kvartal 2023 (forfall i august) er på 3075,- + 250,- til vedlikeholds- og garasjefondet = 3325,-

Faktura for 4. kvartal 2023 (forfall i november) er på 3075,- + 250,- til vedlikeholds- og garasjefondet = 3325,-

Ønsker du å få sendt fakturaen på epost kan du sende en epost til styret@sondrefinstad.no

Eierskiftegebyr

Ny eier plikter å informere styret i skriftlig form ved eierskifte, og å betale eierskiftegebyr p.t. kr. 1.250,- .