Meglerinformasjon


På denne siden kan meglere finne informasjon som omhandler Søndre Finstad Grendelag, rekkehusfeltet


Lenker til generell info (disse kan også lastes ned som pdf på hver side):

Grendelagsavgift og eierskiftegebyr

Innkallinger og protokoller fra generalforsamlinger

Vedtekter


Se også info om parkering, trafikk og garasjer


Søndre Finstad grendelag ble etablert i 1973, og består i dag av 63 husstander.

Hus og tomter er selveid, og garasjer, gangveier og friareal rundt husstandene er fellesareal som vi eier sammen i et realsameie.

- Det er ingen forkjøpsrett eller styregodkjenning i dette sameiet
- Det er heller ingen egne begrensinger med dyrehold i dette sameiet

Det er etter generalforsamling 2023:
- Ingen lån i sameiet
- Ingen konkrete planer om oppgraderinger/utbygginger e.l som kommer til å medføre endringer i felleskostnadene utover det som står i informasjonssiden. Det har på flere generalforsamlinger de siste årene vært et tema om renovering/riving og nybygging av garasjene, men i generalforsamlingene har man fortsatt ikke blitt enige om hvordan dette skal gjøres.
- Årsregnskap for 2022 tilsier at grendelaget har en fellesformue på totalt 1 055 000 hvor største andelen er øremerket nye garasjer og vedlikehold.

Viktig: Når boligen er solgt må megler sende informasjon til styrets e-post styret@sondrefinstad.no med informasjon om overtakelses dato og navn, mobilnummer og e-post til nye eiere.

Før overtakelse må selger ta kontakt med Vikenfiber og informere om eierbytte. Link på TV/internett-siden.