Meglerinformasjon


På denne siden kan meglere finne informasjon som omhandler Søndre Finstad Grendelag, rekkehusfeltet


Lenker til generell info (disse kan også lastes ned som pdf på hver side):

Grendelagsavgift og eierskiftegebyr

Innkallinger og protokoller fra generalforsamlinger

Vedtekter


Se også info om parkering, trafikk og garasjer


Søndre Finstad grendelag ble etablert i 1973, og består i dag av 63 husstander.

Hus og tomter er selveid, og garasjer, gangveier og friareal rundt husstandene er fellesareal som vi eier sammen i et realsameie.

- Det er ingen forkjøpsrett eller styregodkjenning i dette sameiet
- Det er heller ingen egne begrensinger med dyrehold i dette sameiet

Det er etter generalforsamling 2024:
- Ingen lån i sameiet
- Ingen konkrete planer om oppgraderinger/utbygginger e.l som kommer til å medføre endringer i felleskostnadene utover det som står på informasjonssiden. Vi har et vedlikeholdsetterslep på garasjene, men dette dekkes av oppsparte midler. Det har på flere generalforsamlinger de siste årene vært et tema om renovering/riving og nybygging av garasjene, men i generalforsamlingene har man ikke blitt enige om hvordan dette skal gjøres.
- Årsregnskap for 2023 tilsier at grendelaget har en fellesformue på totalt 1,1 millioner hvor største andelen er øremerket nye garasjer og vedlikehold.

Viktig: Når boligen er solgt må megler sende informasjon til styrets e-post styret@sondrefinstad.no med informasjon om overtakelses dato og navn, mobilnummer og e-post til nye eiere.

Før overtakelse må selger ta kontakt med Vikenfiber og informere om eierbytte. Link på TV/internett-siden.