Vil du ha månedsfaktura?

15.04.2024

Grendelagsavgiften vår blir som standard fakturert hvert kvartal i forhold til oversikten.

Det er nå åpent for å be om å få faktura hver måned ved å sende en epost til styret@sondrefinstad.no eller ta kontakt på SMS eller telefon til Knut Dyregrov (26C) på nummer 918 17 368. 

Dette medfører en økt kostnad for grendelaget hvor kostpris dekkes inn via et fakturagebyr på 10 kr per faktura. Dette gjelder for elektronisk fakturering via eFaktura eller e-post. 

Det vil da bli grendelagsavgift + avsetning vedlikehold/garasje + gebyr:

  • Januar -> Juni 2024 blir 975 + 83,40 + 10 = 1068,40 per måned
  • Juli -> Desember 2024 blir 1072,50 + 83,40 + 10 = 1165,90 per måned