Innkalling til dugnad 2024

16.04.2024

Da er våren for fullt i gang, og med denne dukker det opp behov for å rydde og få det fint på fellesarealene til 17.mai. Styret kaller dermed inn til årets dugnad.

Mandag 29. og tirsdag 30. april kl 18:00

Styret håper alle beboere møter opp på ettermiddagene, slik at både det sosiale miljøet og fellesområdene våre får seg ett løft. Vi som ett grendelag er avhengig av at alle bidrar med det de kan så vi unngår å måtte leie inn arbeidskraft.

Vi legger opp til grilling og det sosiale på tirsdagen mot slutten av dugnaden da det er fri for de fleste på onsdag 1. mai.

Tidsrommet for dugnaden har fokus på fellesområdene, så raking og rydding av egen tomt bør gjøres utenom nevnte tider. Husk å melde deg til dugnadskomiteen for å få registrert deg og få tildelt ansvar for en oppgave eller ett område. Noen av oppgavene kan gjøres i forkant etter avtale.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Søndre Finstad Grendelag

Rake grus ut på veiene og rake løv på hele området

1. Vaske garasjer – gjøre klart for maling - male garasjer

2. Fylle grus på stiene til garasjene

3. Rette opp skilt ved innkjøringen til gangveien

4. Legge drensrør under stien nord på feltet

5. Ta bort stubber på gangstien nord

6. Grave / rense 2 meter av rennen for overvann etter skade

7. Fjerne hengende grener og skudd under 2m (forespørsel fra Fjeldstad)

8. Male målene og bytte nett

9. Rette opp en granittstein

10. Bytte to stolper ved kjettingen

11. Skrape huskestativet rent før beising

12. Kjøre til Bølstad med stolper etter gammelt huskestativ

13. Fylle igjen hull i plenen med masser fra punkt 6

14. Beskjære døde grener

15. Tynne ut trær i skogen – Forespørsel fra nabo

16. Flere «runde» steiner oppover veien

17. Beise lekeapparater, sittebenker og gjerde på nedre lekeplass

18. Tynne ut i bjørkeklyngen før de vokser seg for store

19. Demontere / fjerne ballfangernett

20. Fjerne benk og montere / plassere ny parkbenk