Om oss

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Org.nr: 991 324 089 


Søndre Finstad grendelag ble etablert i 1973, og består i dag av 63 husstander.

Hus og tomter er selveid, og garasjer, gangveier og friareal rundt husstandene er fellesareal som vi eier sammen i et realsameie.

Tidlig 90-tallet ble jenrbanetrasséen lagt om - det er det som er den populære gangveien i dag.
Riksvei 152 som tidligere gikk gjennom eneboligfeltet og rekkehusfeltet ble også lagt om på 90-tallet - derfor er Søndre Finstad grendelag i dag en grønn perle

Den årlige grendelagsavgiften dekker blandt annet garasjeanlegget, gangveier samt vedlikehold av disse, gressklipping, snømåking og strøing, TV og internett m.m.

Alle beboere på rekkehusfeltet har en rabattordning hos Ski Bygg (XL-Bygg) (Kjeppestadveien 44).
For å få rabatten må du informere om at du er beboer ved Søndre Finstad grendelag, rekkehusfeltet.