Utbedring av asfalt ved innkjøringen

20.10.2023

Oppdatering: Ny dato 23-24 oktober for å fjerne asfalt og gjøre klart. Siste oppdatering på asfaltering er 7-8 november grunnet været.

Nimbus Fiber hadde på oppdrag fra Altibox / Viken Fiber jobben med å installere fiber i grendelaget vårt høsten 2022. Asfalteringen ved innkjøringen sprakk fort opp og har stått slik siden.


Representant fra Nimbus Fiber var på befaring i midten av september 2023 og det ble besluttet en utbedring av hele den nylagte asfalten ved innkjøringen i løpet av oktober 2023.

18. oktober er planen at de skal komme og gjøre forarbeid for asfaltering, og asfaltering i uke 43.

Det vil da være store utfordringer med å kjøre ut og inn mens de holder på i innkjøringen vår.