Protokoll fra generalforsamling 2023

16.04.2023

Protokoll fra årets generalforsamling er lagt ut i oversikten.