Nytt huskestativ

15.11.2023

Aktiv Lek monterte i dag ett nytt huskestativ og nytt tak på lekehuset på lekeplassen på nedre. 

Huskestativet måtte plasseres noe lenger vekk fra gjerdet og lekehuset grunnet sikkerhetssoner for lekeapparatene. Sonene montøren har målt seg frem til synes i grusen på første bildet. 

Styret montere de gamle dekkhuskene igjen, så nå har to fungerende lekeplasser igjennom vinteren.