Invitasjon til årets dugnad 2023

16.04.2023

Styret inviterer herved til årets dugnad tirsdag 25 og onsdag 26 april. 

Vi håper at dagene også blir et sosialt innslag grendelaget.

Det blir grilling på onsdagen - etter en facebook-avstemning. 2/3 stemte for, 1/3 følte ikke behovet.

Fjeldstad er bestilt til feiing torsdag 27 april.