Innkalling til generalforsamling 2024

04.02.2024

Styret i Søndre Finstad Grendelag - Rekkehusfeltet ønsker med dette å innkalle beboerne til generalforsamling 2024.

I år blir generalforsamlingen avholdt mandag 18. mars, klokken 19:00 på Folkets Hus, Gamleveien 37, 1406 Ski. Det blir ikke servering.

Saker beboerne ønsker å legge frem for generalforsamlingen må være mottatt av styret innen 28. februar. De kan sendes på mail til: styret@sondrefinstad.no, eller legges i postkassen til styreleder Frank Westby i 52A. Vi minner om at alle saker skal legges frem skriftlig og må være underskrevet av innsender. Saker bør være noe vi kan stemme over eller at man ønsker en form for redegjørelse.

Innkallingen ligger under Generalforsamling