Fakturering av grendelagsavgift

05.07.2023

Fra andre halvår 2023 går vi over til kvartalsfakturering av grendelagsavgiften, samt sender eFaktura som standard til alle som har valget "alltid eFaktura" i nettbanken sin.

De som ikke har på det valget får den på e-post, alternativt i posten om vi ikke har noen e-postadresse på beboeren. Faktura i posten medfører gebyr pga porto og avgifter for fakturering.

Vi har per nå ikke mulighet for å levere AvtaleGiro.

Faktura vil fordele seg som følger:

  • Utsendelse ca 23.01 med forfall 20.02
  • Utsendelse ca 23.04 med forfall 20.05
  • Utsendelse ca 23.07 med forfall 20.08
  • Utsendelse ca 23.10 med forfall 20.11

Beløpene er beskrevet på siden grendelagsavgift.