Demontering av huskestativ på nedre lekeplass

13.10.2023

Huskestativet på nedre lekeplass vil bli demontert i løpet av uke 41. Stativet er ikke lenger trygt og styret har derfor bestemt at det må fjernes. Vi har startet med en prosess for å se på priser og hva som skal til for å få på plass en ny huske.

17.10.23: Nytt stativ er bestilt med montering fra Aktiv Lek så fort de har ledig tid. Vi viderefører setene fra dagens stativ.  Vi fikk beskjed om å utbedre taket på lekehuset da platene spriket i toppen og kunne være en fare for barna. Nytt tak er bestilt på samme ordre.