STYRET OG KONTAKTPERSONER

STYRELEDER

Sten J. McNeil Ånnerud, 50 A

988 30 617

STYREMEDLEM

Bjørn Tore Sandberg Sem, 36 ASTYREMEDLEM

Lene Aksnes, 48 C

 

SEKRETÆR

Jacob Langvik, 

951 80 743

STYREMEDLEM

Aase Sundnes, 40 C

908 58 763

VAKTMESTER

Håkon Sundnes, 40 C

909 19 261

DUGNADSKOMITE

Håkon Sundnes 

Kristian Olsen

VALGKOMITE

Trond Bergmann

Tor Selvær

Adresse: 
Gamle Åsvei
1424 Ski

Postadresse:
Søndre Finstad Grendelag
Tor Selvær
Gamle Åsvei 48C
1424 Ski